سرورهای سازه پلاس در میزبانی داخل ایران بوده و ترافیک براساس تعرفه ترجیحی نیم بها می‌باشد.


راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

کاربران
  • پسوند:   pdf   — حجم:   200 MB
  • پسوند:   dwg   — حجم:   200 MB
  • پسوند:   zip   — حجم:   200 MB
queue